20 oktober 2009

THE BIG PICTURE

Under dagens utbildning hänvisade barnspecialisten Gabriel Otterman till nyligen publicerad forskning av David W. Brown och dennes kollegor, "Adverse childhood experiences and the risk of premature mortality".

Undersökningen av 17 337 vuxna i USA visar på långsiktiga effekter av bl a våld i hemmet, fysiska kränkningar och sexuella övergrepp.  En fruktansvärd stressbörda kan enligt Brown skada utvecklingen av barns hjärnor och nervsystem, vilket kan leda till hälsoproblem och sjukdomar och i värsta fall leda till för tidig död. I genomsnitt riskerar de barn som är utsatt för högst risk att dö vid 60 års ålder jämfört med lågriskbarnen där genomsnittsåldern är 79 år.

Förhoppningen är att forskningsresultatet ska göra vanvården av barn och utsättandet av barn för traumatisk stress i olika former mer erkänt som ett folkhälsoproblem i hela världen. Det är viktigt att förstå att konsekvenserna av trauma under barndomen kan sträcka sig hela livet ut. Forskningen publiceras i novembernumret av the American Journal of Preventive Medicine. Jag ser fram emot att läsa forskningsresultatet på svenska framöver och hoppas att forskarnas förhoppningar blir verklighet!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...