25 november 2009

FP:S STÖD FÖR UNGA BROTTSOFFER KAN PERMANENTAS

Stödcentrum för unga brottsoffer startade i Jönköping i början av året efter Folkpartiet liberalernas initiativ i februari 2008 (http://www.jnytt.se/nyhet/14029/fp-ge-stod-till-unga-brottsoffer). Det handlar om att hjälpa ungdomar att hantera svåra upplevelser men också om att påverka attityder och skapa förtroende för rättsväsendet. I en artikel i Jönköping NU (http://www.jonkoping.nu/) uppger Bo Samuelsson, chef för individ och familjeomsorgen, att mycket talar för att detta försöksprojekt blir permanent.

Verksamheten med unga brottsoffer är också förebyggande. Enligt Socialstyrelsens rapport ”Stödcentra för unga brottsoffer” har verksamheten på andra stödcentrum i landet bidragit till att lindra och reducera de hämndkänslor som många brottsoffer upplever. Själv hänvisar Samuelsson bland annat till forskning på området som visar att unga som är utsatta för brott själva riskerar att bli förövare om de inte får hjälp.

För Folkpartiet är det mycket angeläget att verksamheten fortsätter, något som vi aktivt fick arbeta för i samband med budgeten för 2010. Enligt Samuelsson behövs det dessutom ytterligare resurser för att fler unga brottsoffer i kommunen ska kunna få hjälp att må bättre. Folkpartiet i Jönköping kommer självklart ställa sig bakom ökat stöd till Stödcentrum för unga brottsoffer. Vi står på brottsoffrens sida!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...