28 november 2009

JÄMSTÄLLDHETEN NU OCH 2012

Sedan 2006 har jag varit medlem i Jämställdhetsrådet i Jönköpings län, bestående av elva personer som handplockats av landshövdingen Lars Engqvist. Igår offentliggjorde vi vår Jämställdhetsstrategi. Vi har, tillsammans med en mängd aktörer, tagit fram 5 huvudmål och 18 delmål som ska vara uppfyllda den 31 december 2012. För att målen ska kunna uppnås har vi tillsammans med aktörerna tagit upp ett 80-tal olika konkreta insatser.

Ett av huvudmålen är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Några av de insatser som jag personligen tycker är allra viktigast är tillgänglighets- och barnapassning av kvinnojourer och brottsofferjourer, införande av screening (frågor om våld) inom kvinnohälsovården samt visning av filmen Glädjetjuven i länets samtliga grundskolor.

När det gäller folkhälsa anser jag det oerhört viktigt med utökad elevhälsa på skolorna, med fler skolsköterskor och kuratorer, samt med garanterad tillgång till krissamtal och stödgrupper för barn som bevittnat eller utsatts för våld.

När det gäller makt och inflytande är målet med Jämställdhetsstrategin bland annat att könsfördelningen inom politiken, även i nämnder och på ordförandeposter, ska vara sådan att minst 40 % är kvinnor. En insats är att goda förebilder från den politiska sfären lyfts fram. Något för alla partier att begrunda!

I det fortsatta arbetet kommer Jämställdhetsrådet ersättas av ett Strategiråd för jämställdhet. Jag har redan blivit tillfrågad om jag vill vara med och dessutom fått min chef på Åklagarkammaren att ställa sig bakom det. Jag är mycket stolt över att få vara en del av Jämställdhetens utveckling i Jönköping. Jag vill att vår kommun och vårt län ska förbättra sig dramatiskt de kommande åren så att våra invånare kan känna sig jämställda och stolta. Då tror jag också att ännu fler människor lockas att flytta hit!

Lyssna på mig i SVT Smålandsnytt
http://svt.se/2.82111/1.1789732/fler_kvinnliga_chefer_i_jonkoping&from=rss?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-SmalandsnyttsNyheter+%28svt.se+-+Sm%C3%A5landsnytts+nyheter%29

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...