23 november 2009

MEDBORGARKURS - KRAV ELLER FÖRMÅN?

Väl hemkommen från landsmötet har jag förstått att beslutet om medborgarkurs fått stor uppmärksamhet. Den integrationspolitiska programgruppen hade föreslagit att en medborgarkurs skulle införas som borde vara en djupgående introduktion till det svenska samhället samt att alla som i vuxen ålder flyttar till Sverige skulle inbjudas till denna utbildning.

Den formulering som orsakade en stormande debatt var framförallt "För den som ansöker om svenskt medborgarskap ska det i princip vara ett KRAV att ha genomgått denna medborgarkurs". Enligt flera talare med invandrarbakgrund skulle de se kursen som en FÖRMÅN men ordet krav uppfattades negativt av många ledamöter och till sist skickades förslaget till beredningsutskottet för sammanjämkning.

Enighet gick emellertid inte att nå. Beslutet blev till sist att en medborgarkurs ska införas men det står inte att den ska vara ett krav för att få svenskt medborskap. Jag tror att orsaken till beslutet framförallt var att förslaget var otydligt. Vad betyder "i princip" ett krav? Vad skulle kursen egentligen innehålla utöver ren samhällskunskap? Skulle det finnas utrymme för individuella anpassningar beroende på hur länge den sökande varit i Sverige och sysselsatt sig med? Nyamko Sabuni gav inga klara svar.

Jag tror inte att vi sett slutet på den här diskussionen i Folkpartiet liberalerna. Alla svenskar som genomgått grundskolan har ju i praktiken krävts på utbildning i samhällskunskap och dessutom tvingats skriva prov och bli betygsatta. Varken prov eller betyg var på tal när det gäller medborgarkursen så egentligen förstår jag inte varför debattens vågor blev så höga. När det väl står klart vad medborgarkursen konkret ska innehålla blir det lättare att ta ställning till om den ska utgöra ett krav för medborgarskap. Synd att programgruppens förslag inte var tydligare. Fortsättning lär följa...

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...