12 november 2009

PRESIDIEARBETE - FRÅN KUNGÖRELSER TILL FYRVERKERIER

Imorgon har kommunfullmäktiges presidium sammanträde. Det är faktiskt inte många som känner till dessa möten, trots att de hålls en gång i månaden. Närvarande är jag, mina vice ordförande Johnny Lilja och Lars-Evert Sahlin, vår sekreterare Lena Lagerqvist och en kommunjurist. Därutöver har vi ofta ett eller flera besök. Till det avnjuter vi en god smörgås och en kopp kaffe eller té eftersom mötet brukar ta ett par timmar.

Vid varje sammanträde går vi igenom kungörelsen till kommande kommunfullmäktige för bedömning bl a av ordningen på ärendena samt om det finns behov av att börja tidigare. Vi går också igenom presidiets kontoställning och uppdaterar vår förteckning över de tillfällen där vi har eller ska representera kommunen. En relativt stor del av mötet ägnas åt ansökningar om ekonomiskt bidrag, oftast från föreningar.

Imorgon har vi ett av våra regelbundet återkommande besök av kommunrevisionen som bland annat redovisar sina senaste granskningsrapporter. Imorgon har vi också besök av Högskolans koordinatorer för genomgång av den enkät som vi bett de internationella studenterna besvara och som ska ligga till grund för utformningen av kommande mottagningar. Efter det ska vi ta ställning till vilka högskolestudenter som ska få kommunala stipendier och diskutera vänortsutbyte under 2010. Under morgondagen ska vi också planera kommunens nyårsfirande och årsavslutningen för kommunfullmäktige. Det är tur att man är mångsidig :)

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...