21 november 2009

VILL AKADEMIEN DUBBA ALLA DATASPEL?

Jag har yrkat bifall till en motion om engelska som obligatoriskt ämne fr o m första klass. En motion som partistyrelsen och landsmötet ställer sig bakom. En ledamot från Svenska Akademien anser däremot att detta äventyrar våra barns kunskaper i svenska.

Men hallå, vilken värld lever Akademien i? Våra små barn har ju redan börjat lära sig engelska genom tekniken. De är otroligt duktiga på att ta till sig engelska via TV, mobiltelefoner, dataspel, TV-spel etc. Eller vill Akademien m fl att all teknik ska dubbas på svenska?

Varför kan man inte bara uppmuntra barns kunskaper? Är språkkunskaper inte lika mycket värda om de inhämtats via teknik som om de inhämtats via svensk litteratur? Kan man inte bara hjälpa barnen med det de behöver, t ex att förstå vissa nyckelord på TV-spelet eller någon instruktion på mobilen? Varför verkar en del tro att språk bara är grammatik?

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...