8 december 2009

BÄST I SVERIGE PÅ BARNMISSHANDEL

Knappt har DN:s artikel om vår fina lagföring av grova kvinnofridskränkningar under 2008 hunnit svalna förrän nästa statistikframgång visat sig. När jag idag äntligen fick tid att gå igenom de senaste siffrorna visade det sig nämligen att Jönköpings åklagarkammare det senaste året varit BÄST I HELA SVERIGE på att väcka åtal för barnmisshandel!!!

Vi delar fn förstaplatsen med Göteborg och Falun men det gör inte glädjen mindre. Jag är så stolt och så glad över detta fantastiska resultat! Jag känner mig tämligen övertygad om att orsaken är det intensifierade arbetet med polisens barnutredare. Jag har visserligen ingen erfarenhet av barnutredare i andra län men helt klart är de i Jönköpings län enastående.

Jag har bloggat om det flera gånger förut men det förtjänar att påpekas igen. Våra barnutredare är fantastiska på att bemöta barnen och få dem att känna sig trygga. De intresserar sig för barnens vardag och är tydliga med att barnen får använda vilka ord som helst men bara tala sanning. De ställer enkla och tydliga frågor på barnens nivå och de är kreativa. Ibland får barnen demonstrera vad de varit med om på polisen, ibland får de rita, ibland får de viska fram det de inte vågar säga högt etc.

Barnutredare har ett tålamod långt över det vanliga. Jag vet inte om det är medfött eller om de lär sig det på sin vidareutbildning :) När barnen emellanåt klättrar runt på det mesta i rummet och vi andra skulle ha tröttnat för länge sedan sitter barnutredaren lugnt kvar och undrar om barnet kanske skulle kunna sätta sig ned igen så att det kommer med på filmen...

Sedan årsskiftet har jag och barnutredarna haft flera gemensamma möten där vi diskuterat förundersökningar, bevisning, åtal, domar, värderingar, målsättningar mm. Vi har fått en ökad förståelse för varandras roller och arbetat upp en intensiv maildialog för att kunna ge och få snabba besked även när vi inte går att nå under dagtid. Det är roligt att som åklagare arbeta med barnutredare och arbetsglädje brukar ge goda resultat!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...