7 december 2009

FP HAR FLOW

Folkpartiets nomineringsstämma är över och det blev en gastkramande tillställning! Drygt 40 engagerade medlemmar hade samlats i sessionssalen i Hoven. Efter votering blev jag första namn på kommunlistan och Lena Skaring Thorsén första namn på landstingslistan. Härligt med varvade listor med kvinnor överst för ovanlighetens skull!

När det gäller kommunlistan så var de närvarande medlemmarnas förtroende i stort sett lika stort för mig som för Nils-Erik Davelid. Jag tycker att det känns riktigt bra att Folkpartiet har flera starka namn i den kommande valrörelsen, det lovar gott. Sedan förstår jag att jag, utöver äran över min placering, nu får ta ett huvudansvar för att driva valrörelsen. Det gör jag gärna!

Jag känner att Folkpartiet har ett stort stöd i kommunen, i länet och i landet. Vi har verkligen ett bra "flow" just nu och det måste vi förvalta på bästa tänkbara sätt. Nu ska vi visa vad vi gjort, vad vi kan och vad vi vill - på en bred politisk front. Vi har medlemmar som är kunniga i allt ifrån infrastruktur till kultur och vi har flera nya unga medlemmar som är på gång! Det ska bli en riktigt rolig valrörelse och jag är helt övertygad om att det kommer att gå riktigt bra för FP i valet!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...