9 januari 2010

EN REGERING SOM TAR KVINNOVÅLDET PÅ ALLVAR

Den nuvarande regeringen i Sverige har som ni säkert känner till en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Under mandatperioden satsar man drygt 900 miljoner kronor på dessa frågor. En del av handlingsplanen är Kvinnofridslinjen, en nationell jourtelefon för kvinnor som utsätts för hot eller våld. 2009 var det dubbelt så många kvinnor som ringde dit jämfört med året innan!

Nu har regeringen givit länsstyrelserna i uppdrag att under 2010 fortsätta främja insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Jönköpings län har fått 670 000 kr till detta arbete. Med ökade kunskaper om problemet ökar också behoven av förebyggande arbete. Tillgången till skydd och stöd till de utsatta måste fungera, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP).

Som åklagare/relationsvåldsspecialist kan man inte vara annat än tacksam för en så starkt engagerad regering. Alla ni som delar detta engagemang - se till att ge den sittande regeringen ert stöd vid valet i september!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...