25 januari 2010

ETT GRUPPMÖTE I MIN SMAK

På kvällens gruppmöte med Folkpartiet gick vågorna rejält höga. Utöver de ärenden som ska upp på kommunfullmäktige på torsdag diskuterade vi utanförskap, sophämtning, Team Match och partidemokrati. Synnerligen intressanta diskussioner!

När det gäller sophämtningen enades vi om att det finns ett stort behov av utvärdering. Många synpunkter framfördes om dubbel bemanning av sopbilarna, sopkärl som inte längre ryms i tidigare använda utrymmen, nya sopbilar som inte kan köra in i bostadsområden, äckliga papperspåsar, fastfrysta soppåsar, miljöaspekter på att invånarna själva kör glas och papper till sortergårdar etc. Olika städer har valt olika lösningar och gårdagens lösningar är kanske inte morgondagens.

När det gäller det föreslagna hotellet på Tändsticksområdet och framtiden för detta kulturområde finns det också delade meningar i FP. Alla är överens om att något måste göras men oense om hur. Är det föreslagna hotellet en del av lösningen eller en del av ett nytt problem? Här finns det anledning att återkomma med ytterligare diskussion på gruppmöten framöver för att hitta en samsyn.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...