17 januari 2010

FOLKPARTIETS VALMANIFEST

Folkpartiets valmanifest håller äntligen på att sammanställas. Under hösten har våra team arbetat med att ta fram sina framtidsfrågor. Själv har jag deltagit i Välfärdsteamets möten och jag känner mig mycket nöjd med de förslag vi tagit fram.

De senaste dagarna har Bertil Rylner, Dag Jonasson och Rune Hultkvist på ett förtjänstfullt sätt kämpat med att foga samman delarna till en helhet - ett tidskrävande arbete. Sammanställningen, som ska ses som ett utkast till manifest, ska vara klar på måndag och kommer sedan skickas ut till alla medlemmar i god tid inför årsmötet.

Vid årsmötet den 24 februari är det tänkt att vi tillsammans ska diskutera innehållet, är det något som saknas eller något som ska strykas? Förankringen inom partiet är mycket viktig. Även den som inte har tid att komma till årsmötet kan höra av sig med synpunkter. Jan Sidenvall kommer att vara vår valledare i år och därutöver ingår Bertil Rylner och Rudi Mölling i valledningen. Tveka inte att höra av er om ni har några tankar kring valrörelsen!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...