18 januari 2010

JÄMSTÄLLDHET I JÖNKÖPING OCH I STOCKHOLM

Imorgon förmiddag ordnar Jämställdhetskommittén samtal och information kring den CEMR deklaration som kommunen undertecknat. Genom undertecknandet har kommunen åtagit sig att upprätta en jämställdhetsplan där vi ska redovisa våra prioriteringar och åtgärder samt de resurser som skall tilldelas för ändamålet. Målet är att garantera kommuninvånarna likabehandling, oavsett kön, när de begär tjänster och service från kommunen.

Den 8 mars kommer jag att delta i en konferens i Stockholm om svenskt jämställdhetsarbete historiskt och i framtiden. Jag ser fram emot att lyssna på Nyamko Sabuni, Anders Borg, jämställdhetsombudsmän, diskrimineringsombuds- mannen, Nobels fredspristagare professorn Wangari Maathai, Margot Wallström, Birgitta Ohlsson m fl. Programledare blir Alexandra Pascalidou.

Läste i Riksdag & Departement att slutbetänkandet om förslag som bryter traditionella könsmönster och könsroller ska presenteras i november 2010. Parallellt arbetar vi i det blivande Strategirådet för Jämställdhet i Jönköpings län med dessa frågor. Jämställdhetsarbetet i Jönköpings kommun kommer definitivt intensifieras framöver!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...