1 januari 2010

NYÅRSTAL 2010

Det finns många invånare i Jönköping som gör fantastiska saker utan att få beröm. Jag tänker särskilt på vuxna och barn som är modiga och som bryr sig om andra. Jönköping behöver sådana hjältar!

Barn kan verkligen göra fantastiska saker och 2009 blev 10-åriga Liv Kjellberg Årets barnhjälte! Hon fick pris av Aftonbladet för att hon varit modig och stoppat mobbningen på sin skola. Liv hade själv blivit mobbad under flera år och frågade därför sin rektor om de inte kunde ta dit Friends, en organisation som arbetar mot mobbning, men det hade skolan inte råd med. Då gjorde Liv egna vykort som hon sedan sålde och så lyckades hon samla ihop nästan 10 000 kr. Då kunde hon själv betala. När Friends hade varit på hennes skola så slutade mobbningen.

Det är bra att ge hjältar pris och beröm för då vill också andra människor bli hjältar. Och det är viktigt att ta vara på allt som barn kan och alla bra idéer de har. I Jönköping finns det ungefär 18 000 barn mellan 0-12 år gamla. Om vi vuxna visar dessa barn att vi tar dem på allvar och om vi ger dem lust att vara med och att lära sig så kommer det gå ännu bättre för Jönköping och för oss alla i framtiden.

De allra flesta barn i Jönköping har det väldigt bra, särskilt om man jämför med barn i flera andra länder. Men det finns fortfarande alldeles för många barn som lever fattigt eller som lever med vuxna som dricker för mycket alkohol. En del barn blir slagna och en del barn lever med vuxna som slår varandra. En del barn klarar sig inte tillräckligt bra i skolan. En del barn med handikapp tycker inte att de behandlas rättvist. Det finns för många barn som är oroliga. Det borde inte få vara så i Jönköping.

Som tur är visar forskning att en tredjedel av dem som har svårigheter som barn ändå klarar sig bra som vuxna. Barn har nämligen en stor förmåga att suga åt sig minsta lilla omtanke och förvandla det till hopp. Men fortfarande finns det oerhört mycket kvar att göra för barnens bästa. Det räcker inte att bara tycka synd om de barn som har det svårt utan det krävs en vilja att hjälpa till, att försöka göra skillnad.

Barnen har faktiskt en egen lag - Barnkonventionen. Den lagen har funnits i 20 år. I lagen finns det 54 olika regler om hur barn ska ha det. Där står det t ex att alla barn är lika mycket värda. Att inga barn får bli sämre behandlade än andra barn, t ex för att de är handikappade eller har någon sjukdom. Att barn ska ha en bra barndom. Att barn har rätt till trygghet, kärlek, mat, sjukvård, ett hem, möjlighet att leka och att gå i skolan.

I Barnkonventionen står det också att vuxna ska lyssna på barn. När politiker, domare och andra ska bestämma sådant som gäller barn ska de fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet och tänka på vad som är bäst för barnet. Varje land ska skydda sina barn mot vuxna som slår barnet, är elaka mot barnet, eller tar dåligt hand om barnet på något annat sätt.

Alla barn borde veta vad som står i den här barnkonventionen. Därför finns det ett spel som heter ”I stormens öga”. Det spelet kan man spela i skolan. Då låtsas man att en stor grupp barn hamnar på en öde ö, där de ska försöka överleva tills de upptäcks. Spelet visar vad som händer när barnen själva får bestämma vilka regler som ska gälla. Samtidigt lär de sig hur barn i andra delar av världen har det.

Det är bra att lära sig sådant i skolan. I skolan ska varje barn få lära sig så mycket som det går. Eftersom alla barn är olika och en del barn har det svårare är det bra om skolan kan hjälpa barnen på olika sätt. Skolan ska bestå av trygga vuxna som kan hjälpa alla barn att nå skolans mål.

Det är vuxnas ansvar att ge alla barn i Jönköping en bra och trygg uppväxt. Vi vuxna måste ge barnen tid. Vi måste se dem. Vi måste fråga dem hur de mår. Vi måste ge dem stöd på ett klokt och varmt sätt. Både när det gäller våra egna barn och när det gäller andras barn. Det räcker kanske med att en vuxen ser ett behövande barn för att det barnet ska få hopp och klara sig. När föräldrarna inte hjälper till vänder sig barnen ofta till en annan vuxen. Det kan vara en släkting, en tränare, kompisens mamma eller en lärare.

Många vuxna är bra på att hjälpa barn. 2009 fick Fryshusets nätvandrare pris av Rädda Barnen och Kamratposten som Barnens hjälte. Det är fyra nätvandrare som finns på sajter där unga håller till och de har även kontakter med andra vuxna som kan hjälpa de barn som har svåra problem. Sådana priser kan säkert få vuxna att bli bättre på att ge barn stöd.

Ibland är det bra med nya lagar för att vuxna ska bli ännu bättre på att hjälpa barn. Fr o m idag är t ex de vuxna som arbetar i sjukvården skyldiga att ge barn råd och stöd om de har föräldrar som dricker för mycket, är svårt sjuka, har en psykisk sjukdom eller plötsligt dör. Det är helt rätt, vi måste ge alla barn allt stöd de kan behöva under sin barndom så att de inte mår dåligt.

För att verkligen få alla vuxna att göra sitt bästa för barn behövs en kraftsamling. Det gäller särskilt de vuxna som arbetar som politiker, inom socialtjänsten, på dagis och fritis och i skolan. På Kulturhuset i Stockholm står en Väckarklocka. Den räknar hur många dagar, timmar, minuter och sekunder det är kvar till den 19 augusti. Den dagen ska det nämligen bli en diskussion mellan alla partiledare i Sverige. Diskussionen ska bara handla om barn. Det är mitt hopp att barnen ska vara en mycket viktig fråga i valet till hösten.

På juldagen hörde jag kungens jultal. Han berättade då att han och drottning Silvia vill skapa ett forum för barn och ungdomars situation i världen. De hoppas att detta ska få fler att följa Barnkonventionen. Kungen hoppas att det första forumet ska kunna hållas i Stockholm nästa år. Tänk om de nästa gång kunde komma till Jönköping?

Barn är en enorm kraft. Från barn får man dessutom ofta höra sanningen. Det är viktigt att alla vuxna i Jönköping förstår hur betydelsefulla våra barn är. Alla vuxna kan vara hjältar för barn, både för sina egna barn och för andras barn. Mitt nyårslöfte till er i år blir att göra något extra gott för något annat barn än mina egna två söner. Om ni också skulle vilja lova något liknande tror jag att 2010 kommer att bli ett fantastiskt år för många barn!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...