12 januari 2010

TOBIAS KRANTZ, SYNLIG FÖR SMARTA KVINNOR

Läste vår högskole- och forskningsminister Tobias Krantz artikel i DN idag. Inom kort kommer tydligen regeringen med ett förslag om att ta bort "positiv särbehandling" (dvs inkvotering av underrepresenterat kön) vid antagning till universitet och högskolor. Kvoteringen har inte uppfattats som rättvis för kvinnor som vill bli läkare, veterinärer, tandläkare och psykologer men som trots högsta betyg i alla ämnen blir utslagna av män med sämre betyg, bara pga sitt kön. Tydligen har kvoteringen inte heller fått några stora jämställdhetseffekter.

För mig är det viktigaste att man arbetar för jämställdhet, inte hur man gör det. Ibland kan man behöva pröva nya vägar. Det viktiga är att jämställdhetsarbetet är prioriterat och levande. Regeringens kommande förslag ligger helt i linje med Länsstyrelsens relativt nyantagna jämställdhetsstrategi. Länsstyrelsen ska bl a bjuda in Högskolan i Jönköping m fl för att diskutera hur könsmönstret på arbetsmarknaden ska kunna förändras. Tobias räknar med att de nya reglerna för universitet och högskolor ska kunna träda ikraft inför höstterminen i år. Arbetet med attitydförändring på arbetsmarknaden i Jönköpings län lär ta längre tid.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...