20 februari 2010

ANTIMOBBNINGSARBETE - EN FRÅGA OM FÖRTROENDE

Läste i Riksdag & Departement (en av mina absoluta favorittidningar fn) att det är svårt att få stopp på mobbning i skolan. Enligt Skolinspektionen är en av orsakerna att det är för få vuxna på rasterna. En annan orsak är att eleverna inte har förtroende för personalen när det gäller att hantera konflikter och utsatthet.

Samtidigt läser jag i BRIS rapport (som jag fått som medlem) att under 2009 har ca 1 900 barn ringt om fysisk misshandel,   3 000 barn om mobbning och 4 900 barn om skolan. Barn- och elevombudet Lars Arrhenius skriver i rapporten att han och Skolinspektionen får in ca 500 anmälningar per år och att antalet beslut ökat kraftigt där kommuner blivit skadeståndsskyldiga för att barn utsatts för allvarliga kränkningar utan att skolorna vidtagit åtgärder.

BRIS kräver att alla skolor använder sig av evidensbaserade antimobbningsmetoder. Talavidskolan är först i Jönköping med att använda Olweusprogrammet, den mest forskningsbaserade antimobbningsmetoden. Grundtanken i metoden är att skapa en trygg och harmonisk stämning på skolan. Det låter väldigt bra tycker jag och ser fram emot att fler skolor i kommunen följer efter.

Under mars månad kommer Rädda Barnen dela ut Glädjetjuvslådor (läs mer på http://www.gladjetjuven.se/) till skolor i kommunen. Sedan räknar jag med att projektet får ihop pengar så att alla 0-6 skolor i länet får sådana lådor under året. Jag blev själv mobbad i skolan  - det här är mitt sätt att bidra till att färre barn i Jönköpings län utsätts för våld i skolan och till att eleverna får större förtroende för personalen!