4 februari 2010

BARNUTREDNINGAR

Idag hade jag och länets barnutredare möte igen. Vi ägnade faktiskt en liten stund åt att fira att vi 2009 var bäst i landet på att lagföra barnmisshandel! Därefter ägnade vi oss en stund åt statistik. Varje månad anmäls i genomsnitt 14 fall av barnmisshandel och 7 fall av sexualbrott mot barn i Jönköpings län. En svag ökning av sexualbrottsanmälningarna kan skönjas.

Mest tid ägnade vi åt att gå igenom domar. Det lär man sig mycket på. Jag brukar skicka över alla domar via mail till respektive polisområde så att alla poliser som varit inblandade ska kunna få veta hur det gick. Av min manuella räkning av ogillade domar verkar det som om mer än 80 % av alla åtalade vålds- och sexualbrott mot barn leder till fällande dom.

En utredning där offret är under 18 år ska vara klar 90 dagar efter det att någon blivit skäligen misstänkt för brottet. Vi har fortfarande lite för långa utredningstider men de har blivit klart mycket kortare än de var 2008. Nu har Åklagarkammaren och Polismyndigheten tillsatt en arbetsgrupp, där jag är sammankallande, för att se över hur vi ska kunna bli ännu bättre. Vårt förslag ska vara klart den siste februari.

I år hoppas jag att vi ska kunna bli bland de allra bästa i Sverige även på att lagföra sexualbrott mot barn! Målsättningen är också att utredningarna ska gå ännu snabbare och att andelen fällande domar ska öka. Genom att sikta mot stjärnorna når man längre än den som inte lyfter blicken!