18 mars 2010

DAG HAMMARSKJÖLDSTIFTELSEN

Som ordförande i Kommunfullmäktige ingår det att vara ordförande även i Dag Hammarskjöldstiftelsen. Under kvällen hade vi årsmöte. Det blev en mycket trevlig tillställning! Först berättade Fanny Bergström om sitt deltagande i Freds- och Miljöseminariet förra året. Hon och 16 andra deltagare från Högskolan i Jönköping, gymnasier och folkhögskolor i Jönköpings län hade fått lyssna på lokala föreläsare i Jönköping men också fått besöka Riksdagen, UD och Röda korset i Stockholm.

Efter den formella delen av årsmötet fick vi lyssna på Fredrik Hammarskjöld, se fotografiet ovan, som representerar Hammarskjöldska släktföreningen. Fredrik berättade mycket intressant om sin släkt och fick styrelsemedlemmarna att stanna så länge att biblioteket släckte ned! På styrelsemötena låter vi gärna våra medlemmar berätta om just sina anknytningar till Dag Hammarskjöld. På nästa årsmöte har redan Karl-Olof Fransson från FN-veteranerna Kongo lovat att berätta om Dags anknytning till Kongo.

Nästa år är det 50 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygolycka. Under det året kommer stiftelsen försöka hedra Dag lite extra. Styrelsen, som idag består av företrädare från 33 olika organisationer, har därför beslutat att under verksamhetsåret adjungera Perolof Kallings till styrelsen som projektledare. Vill du veta mer om stiftelsen föreslår jag att du går in på hemsidan http://www.dhstiftelsen.se/

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...