22 mars 2010

DET BEHÖVS FLER MÄN SOM BEKÄMPAR VÅLDET MOT KVINNOR

Idag när statsministern var på besök fick han en hel del information om den utbildning som genomförts för polisen i Jönköping förra året avseende förstahandsåtgärder vid relationsvåld. Utbildningen är ett resultat av att regeringen i sin Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor mm beslutat att förstärka arbetet inom polisen och öka kompetensen hos polisen att utreda dessa brott. Mig veterligen har en så omfattande utbildningsinsats i de här frågorna inte vidtagits inom polisen tidigare - ett enstående stort steg för jämställdheten i Sverige!

Själv passade jag på att framföra två synpunkter. Dels anser jag att man måste höja statusen på arbetet med att bekämpa våld mot kvinnor. Detta för att ärendena ska prioriteras ännu högre hos berörda myndigheter och för att få fler män att handlägga dessa ärenden, t ex genom att höja lönerna till samma nivå som de som arbetar med ekonomisk brottslighet, narkotika eller annan traditionellt manlig kriminalitet. Det är idag framförallt kvinnor som arbetar med dessa ärenden, såväl inom polismyndigheten och åklagarmyndigheten som inom socialförvaltningen och i ideella organisationer. För att förändra attityden i samhället är det viktigt att fler män arbetar med dessa brott. Det behövs fler män som tydligt tar ställning emot våldet mot kvinnor!

Jag passade också på att be om ett förtydligande av rättsväsendets förebyggande ansvar. Relativt ofta måste man som åklagare ta ställning till om en utredning ska läggas ned därför att bevisningen inte räcker till ett åtal eller om någon ytterligare åtgärd ska vidtas för att försöka förebygga ytterligare våld. En ytterligare utredningsåtgärd i det läget kostar i och för sig resurser men får ändå anses vara en relativt liten kostnad om den kan leda till att våld förebyggs och ytterligare samhällskostnader och personligt lidande förhindras. Själv tycker jag att det borde vara självklart att rättsväsendet i ett sådant läge ska ta ett förebyggande ansvar men jag vet att det finns olika åsikter om detta och ett förtydligande är därför nödvändigt.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...