4 mars 2010

JÄMSTÄLLDA JURIDISKA OCH HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER?

Fick ett nytt nummer av Legally yours via jobbet idag. I den medföljde det första numret av Legally lady. En hel del intressanta artiklar faktiskt. Enligt tidningen är 61 % av juridikstudenterna i Sverige kvinnor. Vart tar de vägen sedan? Enligt tidningen är ungefär hälften av de biträdande juristerna, 52 % av åklagarna och 43 % av domarna kvinnor.

Men hur många av kvinnorna blir chefer? Ca 24 % av domstolscheferna är kvinnor och ca 11 % av delägarna på de sex största byråerna är kvinnor. Skulle varit intressant att veta hur många chefstjänster inom åklagarväsendet som innehas av kvinnor. I december tillträdde Anna Skarhed som justitiekansler. I mars tillträder Marianne Lundius som första kvinnliga ordförande för Högsta domstolen.

Samtidigt pågår en intressant politisk debatt om avdraget för hushållsnära tjänster (Rut-avdraget). De rödgröna vill avskaffa Rut-avdraget men behålla Rot-avdraget för hantverkaryrken. Varför ska en manlig målare som målar ett fönster få reduktioner och avdrag medan en kvinnlig städerska som putsar samma fönster inte ens ska få pensionspoäng?

På måndag ska jag delta i en jämställdhetskonferens i Stockholm. Konferensen heter Backlash eller nya grepp. Onekligen känns de rödgrönas inställning till Rut-avdraget som en rejäl backlash. Måtte de inte vinna valet!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...