23 mars 2010

KVINNOR SOM SLÅR MÄN

Under eftermiddagen hade vi möte med Nätverket för kvinnofrid i Jönköping, Habo och Mullsjö kommun. I nätverket ingår företrädare för en mängd olika myndigheter och organisationer. Jag är ordförande i Nätverket och vi träffas två gånger om året, tre timmar per gång. Mötena är oerhört effektiva, inga kafferep här inte :)

Våra möten är mycket givande! Alldeles särskilt minns jag ett möte när vi hade en sjukgymnast som berättade om sitt arbete. Jag hade först svårt att förstå vad sjukgymnastik hade med våldsutsatta kvinnor att göra men fick lära mig att många kvinnor så att säga stänger in sina upplevelser i sina kroppar, vilket leder till stelhet och smärta. Sjukgymnastiken kan därför både frigöra och rehabilitera dessa kvinnor.

Idag fick jag ännu en tankeställare när vi fick veta att det en dag i veckan pågår verksamhet inom socialförvaltningen i Mullsjö för 6-7 kvinnor som slår sina män. Männen skäms för att anmäla men kvinnorna är beredda att arbeta med sin våldsamhet. Det är uppenbarligen viktigt att vi på ett ännu tydligare sätt lyfter fram och stöder de män som utsätts för relationsvåld!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...