12 mars 2010

PRESIDIEARBETE OCH POWERPOINT

Ännu en tuff arbetsdag men tack och lov hade jag lyckats sova hela natten utan att hosta. Mer än 4 timmars sammanträde med kommunfullmäktiges presidium på förmiddagen. Sedan arbete med ett åtal för grov våldtäkt mot barn. Och så avslutningsvis sista handen vid Power Point-bilder till söndagens rättspolitiska seminarium med Johan Pehrson på riksmötet i Västerås. Snart dags för packning!

På presidiemötet var det många olika frågor som togs upp idag. Först möte med Medaljdelegationen för avstämning inför Junemedaljen den 18 maj. Sedan fick vi besök av kommunrevisionen där vi bl a gick igenom deras granskning av kommunens årsredovisning 2009. Vidare hade vi besök av TV4 för diskussion om eventuell TV-reklam för kommunfullmäktiges websändningar. Några frågor kring resan till vår vänort Kuopio i augusti. Vi delade som vanligt ut en del bidrag. Dessutom bestämde vi dagordningen på gruppledarmötet den 12 april och så bokade vi en kväll för mottagning i Rådhuset av internationella studenter. Mitt i alltihop blev vi fotograferade inför maj-numret av Vårt Jönköping.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...