10 mars 2010

STÄRKTA VÄNSKAPSBANDFörmiddagen ägnades åt vänortsdelegationen från Estland. Först besökte vi Destination Jönköping där Sten Norinder mötte upp och informerade om näringsliv, turism och marknadsföring. Sedan blev det en rundtur med buss i Jönköping och avslutningsvis en gemensam lunch där vi överlämnade minnesgåvor till dem.

Det är mycket viktigt att kommunfullmäktiges presidium är närvarande vid den här typen av besök. Vänortsutbytet mellan oss och Väst-Virumaa län har i praktiken varit vilande de senaste fyra åren. Nu när deras landshövding och tjänstemän som arbetar med turism, utveckling och planering, idrott och ungdomar sträcker ut en gemensam hand och önskar ett återupptaget samarbete med nya inslag är det viktigt att vara tydlig med att samarbetet är av stor betydelse även för oss.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...