29 mars 2010

STRATEGI OCH MANIFEST

Förmiddagen tillbringade jag i hovrätten med ett mål om hustrumisshandel och hot. Eftermiddagen spenderade jag hos landshövdingen för att förbereda kommande Jämställdhetsdiskussioner på tre olika bibliotek i länet och för att diskutera lämpliga medlemmar i det blivande Strategirådet för jämställdhet. På seneftermiddagen ringde en socialdemokrat och uttryckte sin uppskattning för mitt initiativ att kriminalisera mobbning. En intressant dag :)

Kvällen har jag ägnat åt delar av Folkpartiet liberalerna i Jönköpings valmanifest. På onsdag ska FP:s välfärdsteam träffas och slipa på skrivningarna. Aktivitet med Barbro Westerholm för att uppmärksamma en av mina hjärtefrågor i manifestet är bokad sedan länge, det ser jag verkligen fram emot! Överhuvudtaget känner jag mig mycket nöjd med arbetet med manifestet. Det är väl genomarbetat, noga förankrat och synnerligen liberalt!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...