9 mars 2010

VÄST-VIRUMAA LÄN

En av Jönköpings kommuns vänorter är Väst-Virumaa län i Estland. Igår kom deras landshövding och fem ytterligare medarbetare till Jönköping. Idag träffade jag dem på Rådhuset och under dagen och morgondagen kommer de att göra en hel del självvalda studiebesök, bland annat på socialförvaltningen och tekniska kontoret. Imorgon bitti blir det besök på Destination Jönköping!

Mitt första, och hittills enda, besök i Estland gjorde jag i februari 2007. Då besökte jag Rakvere i Estland i samband med nationaldagen tillsammans med dåvarande kulturchefen Claes Rydberg samt FP:s ordförande i kulturnämnden Inger Gustafsson. Det blev en mycket trevlig vistelse! Jag minns att jag var mycket seriös inför det besöket och t o m lärde mig en hel del estniska fraser.

Nu har man bytt landshövding, den tidigare hade visst blivit minister. Förhoppningsvis kan vi intensifiera och utvidga vårt vänortssamarbete framöver. För mig är det viktigt att påpeka att detta vänortsutbyte inte handlar om biståndsarbete. Vi är jämbördiga parter som kan lära mycket av varandra. Ett tänkbart samarbetsområde som kom upp på tapeten var sk "smarta" hus. Kvällens middag lättade upp stämningen väsentligt - ser fram emot morgondagens busstur!

Visste ni förresten att Estlands nationalblomma är samma som FP:s partisymbol - blåklinten?

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...