12 april 2010

FRÅGOR, RIKSÅKLAGAREN OCH F&S

Ännu en innehållsrik dag. Först gruppledarmöte i Rådhuset. Vi kom överens om att strukturera upp Frågorna på kommunfullmäktiges sammanträden på ett helt nytt sätt. Framöver kommer den som frågar och den som svarar få 4 minuter vardera att disponera på replikskiften. Nedräkning kommer att ske på samma sätt som vid inledningsanförandena på budgetmötet. Förhoppningsvis får vi på detta sätt en intensivare debatt.

Vid 12-tiden kom Riksåklagaren på besök. Vi inledde med en gemensam lunch och lite gemensam information. Senare fick bland andra vi fyra åklagare som arbetar med relationsvåld möjlighet att redovisa hur vi arbetar. Det var ju inte precis utan stolthet jag framförde att vi är bäst i landet på att väcka åtal för barnmisshandel och 7:e bäst i landet på åtal för sexualbrott mot barn. Passade också på att stämma av Riksåklagarens syn på Barnahus - enligt hans uppfattning, och enligt Åklagarmyndighetens verksamhetsplan, är detta något vi bör sträva efter!

Slutligen, verksamhetsårets första styrelsemöte med Friskis & Svettis. Lennart avtackades ordentligt efter 5 år i styrelsen. Till ny ledamot valdes Therese Sjölundh, VD på Science Park, helt klart en nytänkande kvinna! Styrelsemötet var, som vanligt, uppsluppet och informellt - man blir verkligen glad av dessa möten! Inom kort ska vi ha en gemensam dag när vi ska diskutera våra framtidsvisioner för F&S - det är en ära att få vara med!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...