11 april 2010

STYRELSEMÖTE OCH GRUPPLEDARMÖTE

Idag har jag förberett dagordningen inför Folkpartiets styrelsemöte på tisdag. Huvuddelen av mötet kommer att gälla valfrågor, framförallt fastställande av vårt valmanifest. Vidare är det en del kampanjer på gång - både Folkpartiets vårkampanj och en Allianskampanj. I slutet av april träffas dessutom alla folkpartister som ska driva personval för att gemensamt börja dra upp riktlinjerna för de kampanjerna. Vi är på gång!

Jag har också förberett morgondagens möte med gruppledarna. Den mest intressanta punkten handlar om hur vi ska strukturera upp Frågorna framöver. Det har framförts förslag på att begränsa antalet replikskiften till två per person. Det skulle innebära att en fråga skulle ta maximalt 16 minuter att avhandla på kommunfullmäktiges sammanträde. Vi får väl se om gruppledarna kan enas om någon lämplig lösning.