13 april 2010

VALMANIFESTET I HAMN

Äntligen är Folkpartiet i Jönköpings valmanifest färdigt! Det har varit ett mycket gediget arbete. Redan förra året började de olika teamen arbeta med att ta fram sina hjärtefrågor. Strax före jul tillsattes en arbetsgrupp i styrelsen bestående av Bertil, Dag och Rune som kämpade med att få ihop de olika förslagen till en helhet som godkändes av styrelsen i början av året.

Valledningen i form av Jan, Bertil och Rudi tog sedan över stafettpinnen och lyckades få ihop ett material som till sitt innehåll godkändes av årsmötet i februari. Därefter har valledningen, deltagarna på gruppmötet i mars och teamen granskat och diskuterat materialet ur olika aspekter. Ikväll sammanträffade styrelsen med teamledarna för en 3-timmars mangling.

Jag är verkligen stolt över resultatet! Vi har fått fram ett liberalt manifest med många tydliga hjärtefrågor som är väl förankrade i partiet. Nu återstår bara för våra personvalskandidater att formulera sina texter före 30 april och sedan går vårt hushållsutskick iväg för tryckning. Det ska bli roligt att visa väljarna vad vi står för och vad vi vill göra!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...