11 maj 2010

DET ÄR FÖRBJUDET ATT SLÅSS

Dagens häftigaste händelse var Fritidshemmens dag i Eksjö. Barn från alla fritidshem i kommunen samlades vid Eksjö kyrka. En del skolbarn hade t o m åkt in med buss. De hade själva tillverkat skyltar med olika budskap - t ex Man får inte slåss, Försoning, Vi ska vara vänner mm. Temat för hela demonstrationen var att "Det är förbjudet att slåss". Idéen kom från pedagoger från Grevhagsskolan som varit med om att ta fram Glädjetjuvsmaterialet och som nu använder det regelbundet.

Som av en tillfällighet befann jag mig i Eksjö just idag. På förmiddagen var det förhandling i tingsrätten och på eftermiddagen möte med barnutredare i det nybyggda polishuset. Genom en mycket kort lunch lyckades jag i god tid hinna bort till kyrkan. Det var så häftigt att se tåget med alla dessa glada barn, uppskattningsvis ett hundratal, ringla sig ner till Vattenledningsparken. Från scenen fick jag äran att hålla ett kort tal till barnen om hur idéen om Glädjetjuven uppkom. Tanken på en generation med en helt annan inställning till våld är underbar och definitivt genomförbar!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...