21 maj 2010

ETT FÖRNYAT JÄMSTÄLLDHETSRÅD
Idag hade det nya Jämställdhetsrådet sitt första möte. En handfull särskilt engagerade ledamöter kvarstår från det gamla rådet men flertalet ledamöter är nya - bland andra Emil Danielsson från HV71, Johan Thor från Friskis & Svettis, Cathrine Carlson från Pingstkyrkan, Masooma Virani från shia-muslimska föreningen på Råslätt samt Marcus Fredriksson från RFSL. Känns som om det kommer att bli ett riktigt spännande jämställdhetsarbete framöver.

Vi "nygamla" ledamöter passade på att avtacka Lars Engqvist för sitt öppna ordförandeskap med en blomma och en bok! Den nya landshövdingen i Jönköping, Minoo Akhtarzand, har tydligen ett minst lika stort intresse för jämställdhet som Lars. Tydligen är hon också den allra första landshövdingen i Sverige med utländskt ursprung. Enligt Lars hälsade Minoo till oss alla! Däremot tillträder hon sin tjänst först den 1 september, så det dröjer nog till hösten innan Jämställdhetsrådet träffas nästa gång.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...