28 maj 2010

MARKNADSFÖRINGEN PÅ TV4 - EN STOR SUCCÉ

Vilken framgång - tittarantalet på webben ökade med ca 70 %!! Dagens sammanträde följdes enligt Abiliteam av ca 150 personer. Fortfarande en alldeles för låg siffra men jag är övertygad om att tittarantalet kommer öka under resten av året. Många går in på websändningen i efterhand för att bara lyssna på något enstaka ärende. Det är därför viktigt att ta del av en hel månads statistik för att få hela bilden. Efter årsskiftet är tanken att presidiet ska analysera resultatet av marknadsföringen på TV4 men jag är redan nu övertygad om att den kommer visa sig vara värd varenda krona!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...