3 maj 2010

UPPLÄGGET AV MARKNADSFÖRINGEN I TV4

Under lunchen hade presidiet möte med Ulrika Rydén från TV4, Marcus Parsmo från Parsmo Produktion och Gunvor Carlsson från Stadskontorets informationsavdelning. Vi diskuterade då upplägget av kommande marknadsföring av kommunfull-mäktiges sammanträden. Det visade sig att vi är väldigt eniga.

Fokus ska ligga på de ärenden som kommunstyrelsen och presidiet gemensamt anser vara de som också ska lyftas fram i våra traditionella kungörelser. Första och sista filmen kommer presidiet ensamt att medverka i. Flera andra partiföreträdare kommer efterhand ombedas att medverka i de övriga sex filmerna.

Filmernas innehåll ska uppfattas som samhällsinformativt, inte som kommersiellt. Vi kommer att i varje film ha representation från såväl majoritet som opposition. Syftet är att få fler kommuninvånare att ta del av våra sammanträden - såväl via web, lokal-TV och radio som genom personliga besök på sammanträdena. Vi är övertygade om att det här kommer att bli riktigt bra!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...