8 juni 2010

DEN SOM ALDRIG GÖR NÅGOT GÖR ALDRIG FEL

I JNytt kan man läsa att jag bloggat under rättegången mot förskolläraren. Så vad skrev jag då? Jo, under rättegången den 27-28 april skrev jag: "Att gå direkt från en rättegång om sexuella övergrepp mot barn till landshövdingens mottagning för HV71 blev en tuff övergång." "Det var en mycket krävande rättegång. Mycket teknik att hålla ordning på. Många sidors förundersökning att ha kontroll över. Föräldrars närvaro gjorde att målets allvar blev påtagligt...Rättegången slutade 17.40."

När häktningen hävdes den 14 dec och när domen avkunnades den 12 maj skrev jag mest om svaren på de frågor som redan ställts till mig av TV, radio, papperstidningar och internettidningar och som därför redan blivit offentliga. I bloggen fick jag möjlighet att fördjupa svaren och se till att de fick den utformning som jag själv ville. Flera av de tankar som jag utvecklat i min blogg har jag också förmedlat i de två överklaganden som är offentliga. Efter domen har jag också efter önskemål medverkat på ett föräldramöte på den aktuella förskolan för att svara på deras frågor.

Jag har nu bloggat i stort sett varje dag under drygt två år. Under de senaste nio månaderna har jag haft nästan 24 000 besök. Jag är väl medveten om att många människor - såväl inom politiken, media, åklagarväsendet och allmänheten - läser min blogg för att leta efter något att kritisera. Så är det när man väljer att öppna sig och sticka ut hakan.

Folkpartiet har en policy för hur man ska skriva i sociala medier. Åklagarmyndigheten har ännu ingen sådan men rimligen borde ungefär samma regler gälla. Även om det finns en policy måste jag medge att det inte är helt enkelt varken med sociala medier eller med mediakontakter överhuvudtaget, en del får man helt enkelt lära sig av sina misstag. Men - den som aldrig gör något gör aldrig fel (Théodore de Banville).

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...