31 augusti 2010

ETT PAR AV DAGENS VALSTUGEFRÅGOR
Folkpartiet vill ha en skola där alla elever känner sig sedda, är trygga och mår bra. Det förutsätter ett välfungerande förebyggande arbete, till exempel genom en bra elevhälsa och insatser mot mobbning. Men lärarna måste också kunna sätta in åtgärder när elever inte följer reglerna – och involvera deras föräldrar. Dessutom måste de allra mest utsatta barnen i samhället få det stöd och den hjälp som behövs för att de ska klara sin skolgång.
Ungdomar ska få bra förutsättningar i livet genom en god utbildning och yrkeserfarenhet. Vi har infört särskilda nystartsjobb utan arbetsgivaravgift för den som anställer en långtidsarbetslös under 26 år. Vi har halverat arbetsgivar- avgifterna för alla ungdomar. Vi har också infört en jobbgaranti för alla under 25 år efter 90 dagars arbetslöshet. I jobbgarantin ingår utbildning och praktik.

Vi vill att det gymnasiala lärlingssystemet ska kompletteras med en möjlighet för unga upp till 23 år att lära sig ett yrke genom lärlingsanställning utanför gymnasieskolan. En anställningsform för lärlingar ska införas. Den som anställs som lärling får en särskild lön och särskilda anställningsvillkor. Lärlingsjobben ska växa fram genom branschöverens- kommelser mellan arbetsmarknadens parter och vara anpassade efter behoven i respektive bransch.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...