17 augusti 2010

LÄGET UNDER KONTROLL

Har tillbringat dagen på kontoret och fått mycket gjort. Härligt! Känns skönt att någon gång emellanåt faktiskt hinna med, det är verkligen inte ofta. Särskilt skönt är det att direkt kunna ta tag i ärenden när socialen eller polisen hör av sig om brådskande åtgärder. Nästa vecka börjar förhandlingarna dra igång på allvar med tre hela dagar i rad. Imorgon ska jag däremot jobba natt igen och då hoppas jag kunna göra en extra noggrann genomgång av ärendena. Varje ärende motsvarar minst en familj så i praktiken har jag just nu mer än 90 familjers öden i mina händer samtidigt. Ett tungt ansvar...

Lunchen ägnade jag åt ännu ett viktigt politiskt samtal. Kvällen ägnades åt styrelsemöte, faktiskt något kortare än vanligt. Tillsammans med förhandlingsdelegationen drog vi upp riktlinjer för deras kommande, oerhört betydelsefulla arbete. Upplägget av den omfattande flygbladsutdelning som kommer att ske under de kommande veckorna gicks igenom systematiskt av vår valledare Jan Sidenvall. Styrelsen beslutade att alla som deltar i Blodomloppet eller Hammarrundan i FP-väst får startavgiften betald. Dessutom ska vi fira flera medlemmar som fyller jämnt kring månadsskiftet! FP är verkligen på gång!!!