11 september 2010

JÖNKÖPINGS BARN BEHÖVER EN LOKAL BARNOMBUDSMAN


Vem är BO? De som är föräldrar eller far- och morföräldrar idag skulle inte ha kunnat svara på det när de var barn. Först 1993 tillsattes nämligen den första Barnombudsmannen i Sverige. Barnombudsmannens uppgifter är bland annat att:
• driva på genomförandet av barnkonventionen
• informera och bilda opinion
• samla kunskap och sammanställa statistik om barns och ungas levnadsvillkor.

Vi i Folkpartiet i Jönköping vill ta ett steg till. Vi vill införa en lokal barnombudsman precis som Botkyrka, Simrishamn och Strängnäs gjort.

Men behövs det verkligen? Vi tycker att siffror från förra året talar för sig själva:
• 14 anmälningar till skolinspektionen om kränkande behandling i länet
• 82 anmälda sexualbrott mot barn i kommunen. Inkl mörkertal säkert minst 400
• 206 anmälda våldsbrott mot barn i kommunen. Inkl mörkertal säkert minst 1 000
• 2 300 besök hos kurator och psykolog på ungdomsmottagningen

Tanken med en lokal barnombudsman är att han eller hon ska:
• ge barn och ungdomar möjligheter att påverka sin situation
• lyssna, hjälpa och slussa vidare
• granska kommunala planer och program utifrån barns och ungdomars perspektiv
• vara bollplank åt förvaltningarna
• förvissa sig om att de som arbetar med barn och ungdomar följer barnkonventionen i sitt dagliga arbete

Vi i Folkpartiet tycker att Jönköpings barn behöver en egen, lokal ombudsman och det ska vi ordna om vi får ert stöd!!

Se en del av manifestationen här!

Foto: Dag Jonasson          Film: Rune Hultkvist

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...