13 september 2010

LEAN ON ME

Vill du ha en förbättrad kommunal service? För varje intjänad hundralapp lägger du runt tre tior i kommunalskatt. Vill du som kommuninvånare att dessa pengar gör största möjliga nytta? I så fall är LEAN något för vår kommun.

Jag blir lika trött varje gång socialdemokraterna påstår att effektiviseringar försämrar verksamheten. LEAN handlar om att skapa effektivare flöden, minimera slöseri av resurser och skapa kvalitet i alla processer - eller med andra ord om att med samma medel göra saker bättre så att vi invånare får ut mer. Tanken är att verksamheterna ska utvecklas genom medarbetarnas kunskap, delaktighet och kreativitet samt genom ett coachande ledarskap. Framgång kommer förstås inte över en natt men de flesta kommuner som arbetar med LEAN kan redovisa fantastiska resultat när det gäller kvalitet, effektivitet och nöjd personal!

Om jag får ert förtroende kommer jag verka för att kommunen ska ha ett par LEAN-coacher som kan påbörja arbetet redan nästa år. Det handlar om att ni Jönköpingsbor ska få era skattekronor förvaltade på bästa möjliga sätt, så att ni får ut bästa möjliga service!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...