8 oktober 2010

ATT INSPIRERA NÄMNDEMÄN OCH STATLIGA CHEFER

Efter en hel dag i tingsrätten höll jag ett föredrag för nämndemän, både från Jönköping och från riksförbundet, på Stora Hotellet. Jag pratade om mina erfarenheter av att arbeta med övergrepp mot barn och bevisvärderingen i dessa mål. Trots att jag arbetat hela dagen kände jag mig mycket engagerad. Föredraget uppskattades och som tack för hjälpen fick jag en väldigt fin tavla av Jan Daghlén, vice ordförande i Jönköpings Nämndemannaförening. Den ska få en hedersplats hemma! Framöver kommer det ett reportage om mitt föredrag i tidningen Nämndemannen.

Den 18 november har jag lovat att hålla ett föredrag för ett nätverk av 16 kvinnor som är chefer på olika statliga myndigheter- bl a SJV, CSN, SCB, Lantmäteriet, Kronofogden, Konkurrensverket etc. Mig ville de ha som "intressant kvinnlig förebild". Det tackar jag för! Har onekligen en hel del att säga om hur det är att vara kvinna i karriären i Jönköping, både politiskt och statligt. Dessvärre är mitt bästa tips redan offentliggjort - Skaffa en jämställd man! - så jag får sammanställa några andra goda tips och så förstås berätta ett par intressanta anekdoter (t ex om statliga myndigheters inställning till politiskt arbete).

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...