28 oktober 2010

ETT PRESIDIE SOM GJORT SKILLNAD

Ni kanske tror att vi i presidiet bara leder kommunfullmäktiges sammanträden? Så är det inte. Vi har många andra arbetsuppgifter. En viktig uppgift är att utveckla kf:s sammanträden och sedan 2006 har vi faktiskt åstadkommit en hel del.

Lokalen: Tygskärmar. Roll-up. Draperi för att få en snyggare bakgrund i sändning. Beställt skrivbord med nedsänkning för datorerna för bättre ögonkontakt med ledamöterna. Tagit fram en ritning för att renovera Brahesalen så att den skulle passa för kommunfullmäktige.

Sammanträdet: Inhämtat synpunkter från ledamöter och ersättare genom att vi skickat ut en enkät. Försök med att börja kl 16.00. Voteringsanläggning.

Debatten: Sammanställning av de överenskommelser som gjorts mellan presidiet och gruppledarna genom åren. Ständiga diskussioner om samtalstonen. Överenskommelse om att bemöta 3:e man med respekt. Jämställdhetsanalys av talarna. Strävat efter kortare sammanträden. Kortare repliktid (från 2X2 min till 2X1 min). Frågeinstitutet (från obegränsade inlägg till 2 X 2 min)

Service till ledamöterna: Frukt. Vatten. Flera olika sorters smörgåsar. Pärmar till handlingarna

Information till kommuninvånarna: Annonsering på JNytt och kommunens hemsida. Websändning. Marknadsföringsfilm på TV4. Statistikportal på hemsidan.

Jag är stolt över att det här presidiet gjort skillnad!! När kvällen var slut fick jag till och med beröm av Åke Johansson (C) som tyckte att det var synd att jag skulle sluta nu när jag blivit så bra :)

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...