6 november 2010

ETT FRAMTIDENS FOLKPARTI

Just nu händer det mycket i Folkpartiet! På måndag väljs ny gruppledare. På torsdag tillträder våra nya ledamöter (Inger och Nicklas) och ersättare (Ingvar, Ann-Marie och Bertil) i kommunfullmäktige. Fr o m den 1 januari 2011 får vi för första gången på 16 år ett kommunalråd. Den 1 januari tillträder också alla våra nya förtroendevalda i nämnder, styrelser mm. I början av den nya mandatperioden kommer vi se över våra interna kommunikationskanaler, mediastrategier, målbilder för mandatperioden, politiska strategier mm för bästa tänkbara politiska arbete framöver!

Den 1 november flyttade vi till nya, fräscha lokaler på Scheelegatan 1, samlokaliserade med Studieförbundet Vuxenskolan. För mig är det viktigt att bilden utåt stämmer med de inre värdena. De nya lokalerna är välstädade och utrustningen modern, det finns utrymme för många olika möten samtidigt och vi får ett nära samarbete med vårt studieförbund. Därmed förstärks bilden av FP som fräscht, välorganiserat, modernt och bildat med utrymme för många spännande diskussioner!

Vi håller dessutom som bäst på med att utveckla vår teamverksamhet. I Folkpartiet finns det tre aktiva team (politiska diskussionsgrupper) - Fysiska teamet, Bildningsteamet och Välfärdsteamet. På gruppmöten och styrelsemöten och slutligen på årsmötet 2011 kommer förtroendevalda och övriga medlemmar att gemensamt ta ställning till hur vi kan utveckla och förfina teamens verksamhet framöver. Tanken är att teamarbetet ska bli roligare och mer utåtriktat framöver!

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...