12 november 2010

FRÅN BROTT TILL GÅSAMIDDAG

Idag fick jag besked från Utvecklingscentrum (UC) i Göteborg om förskollärardomen. Den åklagare jag pratade med ansåg också att straffet kunde ha varit högre, bortåt 3,5 år. Men UC gör bedömningen att ärendet inte är tillräckligt renodlat när det gäller påföljden för att Högsta Domstolen ska ta upp det.  Därmed står domen fast.

Häromdagen inledde jag en konferens om hedersrelaterat våld. Talade då bland annat om att vi inte ser så många ärenden med det inslaget. Kanske just därför ägnade jag halva dagen åt att ge polisen direktiv i ett mycket typiskt hedersrelaterat ärende. Tal om tvångsgifte, verbala kränkningar, bröder och släktingar som ombeds utöva kontroll mm. Hoppas verkligen kunna få ihop tillräckligt med bevis för ett åtal.

Under lunchen köpte jag mig ett par riktigt tajta stuprörsjeans. Nu är vi på väg ner till Skåne för att lämna barnen hos svärföräldrarna och sedan njuta av julmarknad och gåsamiddag tillsammans med goda vänner. Mina diabetesvärden är bättre än på mycket länge. På måndag och tisdag är det åklagarstämma i Göteborg. Börjar definitivt komma i balans efter ett ovanligt krävande år!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...