11 november 2010

IBLAND VANDRAR JAG SOM EN VANLIG LEDAMOT

Idag har jag för första gången vandrat i ED-aulan som en vanlig ledamot...Allvarligt talat så var det avkopplande och roligt att kunna fokusera på de ärenden som jag tyckte var viktigast. Förvånande nog var ordförandestolen däremot skönare än aula-stolarna och det var mycket svårare att hålla koncentrationen uppe när man inte leder sammanträdet. Jag tycker att Anders Hulusjö skötte sig riktigt bra på sitt första sammanträde som komunfullmäktiges ordförande men så hade han ju också fått mitt manus :)

Under ärendet som gällde mål- och samverkansdokumentet "Psykisk hälsa - barn och unga" begärde jag ordet. Jag har under mina 18 år som åklagare mött väldigt många barn som lidit av eller riskerat psykisk ohälsa. Jag har själv varit med i olika nätverk för att förbättra samverkan mellan bland andra kommun och landsting och jag vet vilken betydelse samverkan har för barnens bästa. Men för att det ska fungera krävs det en god struktur, en tydlig ansvarsfördelning och tydliga gemensamma mål. Det aktuella dokumentet innehåller allt det så därför känner jag mig övertygad om att handlingsplanen verkligen kommer göra skillnad i vår kommun. Men jag håller med Mats Green om att kulturförvaltningen behöver vara med i detta viktiga arbete.

Eftersom kommunstyrelsen föreslog att organisationen för Samverkansorganet för barn och ungdom (SBU) ska ses över passade jag på att framföra ett önskemål till Acko Ankarberg Johansson och Mats Green, såsom nuvarande och blivande ordförande i ks, om att Folkpartiets kommunalråd får ingå i SBU framöver. Detta eftersom FP:s blivande kommunalråd ska ha ansvar för kulturen, eftersom en av FP:s viktigaste frågor under den kommande mandatperioden är att se till att Barnkonventionen följs i vår kommun och eftersom Barnahus länge varit en hjärtefråga för FP.

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...