4 november 2010

LÖNSAMT ATT FÖRGRIPA SIG PÅ MÅNGA BARN?

Inför dagens dom i hovrätten var jag nog för första gången i mitt åklagarliv orolig. Tänk om åtalet i väsentliga delar skulle ogillas? Så blev det tack och lov inte. I princip fastställdes tingsrättens dom avseende förskolläraren. Inget av mina yrkanden i hovrätten gick igenom. Bara ett av den åtalades yrkanden fick bifall genom att rubriceringen avseende övergreppen mot flicka nr 4 lindrades, men straffet påverkades inte. Det viktigaste var förstås att hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågan, dvs man ansåg att förskolläraren var skyldig.

Både domen i tingsrätten och domen i hovrätten var ovanligt välformulerade. Dessutom har jag ett stort förtroende för domarna i båda domstolarna. MEN jag anser att attityden i samhället avseende övergrepp mot barn är bekymmersam. Straff är till för att avskräcka allmänheten från brottslighet, jämför t ex en dagsaktuell dom för grovt narkotikabrott. Men den här domen skickar ju signalen att om man ändå ska begå övergrepp mot barn kan man lika gärna förgripa sig på många barn eftersom mängdrabatten är så stor. Med andra ord en rättsskipning till pedofilernas fördel och barnens nackdel.

Imorgon bitti kl 07.15 ska jag vara med per telefon i Gomorron Sverige SVT. Handlar naturligtvis om dagens dom men också om min syn på den bagatelliserande samhällsattityden. Kan inte låta bli att undra om man inte hade häktat en lärare som berört 5 kollegor i underlivet och som fotograferat någon av dem med sin penis i deras ansikte. Varför är barns säkerhet mindre värd? Hur kan man ge en så stor mängdrabatt för sexuella övergrepp mot barn? Varför är det inte grovt sexuellt övergrepp mot ett sovande barn när övergreppet fotograferats och kränkningen förevigats? Jag kommer att göra ALLT jag kan för att förbättra för utsatta barn i vår kommun!!

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...