5 november 2010

MEDIATRÄNING

Imorse deltog jag i Gomorron Sverige SVT (se inslaget). Det var en intressant upplevelse. Klockan 07.10 blev jag uppringd för att vara beredd när det var min tur kl 07.15. Dessförinnan tog jag mig tid att sjunga upp :) Jag tycker att det är viktigt att värma upp rösten när man ska spelas in eller delta per telefon. Det är ju onekligen mycket behagligare att lyssna på någon som talar med mjuk och avslappnad röst. Inför alla mina tal som kommunfullmäktiges ordförande har jag ägnat lång tid åt uppsjungning.

När jag blev uppringd blev jag varse en svårighet som jag inte var beredd på - fördröjningen av ljudet. Det skilde minst ett par sekunder mellan ljudet som jag hörde i luren och ljudet från TV:n. Mycket distraherande! Valde till sist att stänga av ljudet på TV:n men blev fortfarande distraherad av att ljudet i mina öron inte överensstämde med bilden. Nästa gång jag är med på en liknande intervju ska jag bara titta en kort stund för att se de människor jag ska tala med och sedan stänga av TV:n eller gå in i ett annat rum för att kunna fokusera bättre på konversationen. Man lär så länge man lever!

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...