24 november 2010

RING UT DET GAMLA

Avslutning  av mitt "gamla" liv pågår. Ordförandeskapet i kommunfullmäktige överlämnat till Anders Hulusjö. Avslutningsmiddag för presidiet hållen. Entledigande begärt från ordförandeskapet i Folkpartiet. Ansökan om fyra års tjänstledighet från Åklagarmyndigheten beviljad. Idag hade jag mitt sista offentliga framträdande som åklagare utanför arbetstid.

Inga nya ärenden lottas nu in på min rotel på Åklagar-kammaren. Nästan alla pärmar på mitt tjänsterum är tömda. Nästan alla gamla papper är slängda. Många dokument på datorn är bortrensade. Många prydnadssaker hemplockade. Endast ett par huvudförhandlingar återstår. Snart två veckors semester. Sedan återstår bara tre veckors arbete som åklagare. Julfest och avtackning på Åklagarkammaren den 16 december. I januari flyttar jag in i Rådhuset och påbörjar mitt "nya" liv - jag längtar!!!

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...