2 november 2010

SNART ÖVERLÄMNING TILL HULUSJÖ
Har nu ägnat ett par timmar åt att sammanställa handlingar till kommunfullmäktiges blivande ordförande Anders Hulusjö (KD). Trots att jag slänger papper hela tiden är det ändå mycket papper att överlämna. Arbetsordningen för kf, de samlade överenskommelserna mellan gruppledarna, protokoll från årets gruppledarmöten, information om fullmäktiges ansvarsprövning, manual till voteringsanläggningen, handlingar från John och Gerda Rendahls stipendiefond, protokoll från Jönköpings Rådhus AB:s årsmöte, handlingar från våra vänorter, handlingar från Dag Hammarskjöldstiftelsen, bakgrunden till de kommunala stipendierna för Högskolan, protokoll från Presidienätverket i länet, information om Ernst & Young, regler om alkoholfri representation, stadgar för jubileumsfonden, avtal med TV4, minnesanteckningar från Barnens och ungdomens frågestund, riktlinjer för uppmärksammande av idrottsprestationer, samrådshandlingar gällande Brahesalen som Kommunfullmäktigesal, underlag för kommande 70-årsjubileum av fadderorts-/vänortsrörelsen med Kuopio och en liten lista med alla närstående möten och åtgärder att vidta. Har säkert inte fått med allt men inser att det varit otroligt mycket jag haft ansvar för som kf:s ordförande!

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...