22 november 2010

TACK TILL ER ALLA SOM STÖTTAT MIG OCH FP!!

Under kvällens nomineringsmöte med FP valdes jag enhälligt till kommunalråd - det kändes helt fantastiskt!! Vägen hit har varit kort om man räknar arbetade politiska år men lång för mig personligen. Jag som aldrig skulle bli politiker. Jag som för bara några år sedan inte kunde föreställa mig att inte vara åklagare, ett yrke som varit som ett kall för mig under 18 år. Men 2005 när jag, som distriktsordförande i Ladies Circle men politiskt passiv, besökte Rådhuset, kände jag en stark önskan att arbeta där i framtiden. Som kommunens första kvinnliga ordförande i kommunfullmäktige fick jag också möjlighet att åtminstone leda några sammanträden i Rådhusets olika sammanträdesrum.

2008 bestämde jag mig för att bli kommualråd. 2008-2009 arbetade jag under FP:s ledarutbildning med ett projekt som jag döpte till "Vad ett blivande kommunalråd behöver veta". Ett arbete som väckte stor uppmärksamhet internt. 2009 målade jag upp en målbild för FP i Jönköping som det tredje största borgerliga partiet. Jag visade fingerad statistik, spelade Triumfmarschen ur Aida, bjöd på cider och visade bilder där Jan Björklund uppvaktades med blommor för sin framgång. Ett målbildsarbete som jag också fick berätta om för andra folkpartister i Sverige.

Målbilderna för valet 2010 är nu uppfyllda, både för FP i Jönköping och för mig personligen! Något jag egentligen aldrig tvivlat på. Bilderna har varit så starka för mig att de egentligen varit verklighet sedan länge. Jag vill återigen passa på att tacka alla er som stöttat mig och FP under de här åren. Utan ert stöd hade målen aldrig kunnat uppnås!! Nu är det dags att sätta nya mål för den kommande mandatperioden och att återgälda det förtroende och det stöd som jag och FP fått. Det huvudmål som jag redan stakat ut är att FP i Jönköping vid valet 2014 ska vara lika stort som FP är nationellt! Framöver kommer jag fokusera på målbilden och lämpliga delmål på vägen dit - det ska bli FANTASTISKT roligt!!

Digitaliseringsstrategi för äldres behov

Jönköpings kommun har nu antagit en digitaliseringsstrategi. Kommunens ambition är att öka takten i digitaliseringsarbetet så att medborgars...