12 januari 2011

ETT HÖGTIDLIGT KOMMUNSTYRELSEMÖTE

Idag var det årets och mandatperiodens allra första möte med nya kommunstyrelsen. Intressant att se denna verksamhet inifrån. Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och lika många ersättare och träffas två gånger i månaden i Rådssalen i Rådhuset. På mötena deltar också stadsjuristen, kommunstyrelsens sekreterare, kommunalrådssekreterarna och stadsdirektören. Mötena brukar inledas med information och ajourneras därefter för politiska gruppmöten, dvs samverkanspartierna diskuterar dagens ärenden för sig medan S och V diskuterar ärendena var för sig. I normalfallet återupptas sedan kommunstyrelsens sammanträde efter lunch då man tar beslut, i princip utan diskussion.

Dagens möte kändes högtidligt. Alla verkade vara på bra humör och nog lite extra finklädda och Mats skötte sig riktigt bra på sin premiär som ordförande. Längst fram sitter som vanligt presidiet, sekreteraren och juristen. På första raden mittemot sitter alla ledamöter - de som varit ledamöter längst tid sitter längst ut på raden och de nyaste, inklusive jag, sitter i mitten. På raden bakom sitter ersättarna och längst bak sitter sekreterarna. Idag var mötet ganska kort så jag och Ingvar Åkerberg, FP:s ersättare i kommunstyrelsen, passade på att äta lunch tillsammans. Framförallt pratade jag och Ingvar om hur vi på bästa sätt ska kunna vara en länk mellan FP:s övriga förtroendevalda och övriga medlemmar. Vi vill ha ett liberalt parti som präglas av stor delaktighet och mycket glädje!

Videosamtal bryter isolering!

För mig och min pappa, och för många, många andra, skulle videosamtal göra en enorm skillnad. Det skulle minska många äldres ofrivilliga en...