10 januari 2011

ETT INSPIRERANDE MÖTE MED GAROKVINNOR
Ett av våra mer strapatsrika besök i Bangladesh var när vi besökte Durgapur i norr, precis vid gränsen till Indien. Vägen dit var nämligen nästan helt bortsköljd av regnet. Vi fick bland annat besöka två kvinnogrupper som SUS arbetade med. Kvinnorna tillhörde Garo-befolkningen, några av landets urinvånare som flyttat ned från bergen. Rokeya berättade att kvinnorna fått pengar att köpa djur och/eller grönsaksfrön för och att de sedan fått utbildning i att sköta djuren och odla grönsakerna för att få en inkomstkälla.
Vi fick både träffa en helt nystartad grupp och en grupp som SUS arbetat med i två år och blev överdådigt mottagna med blommor och sång. Utöver att lära sig att försörja sig fick kvinnorna lära sig mycket om demokrati och kvinnors rättigheter. Det var fantastiskt att se hur stort självförtroende kvinnorna vunnit på två år. De ville så gärna visa sina grisar, sina ankor och sina grönsaker. Det var en ren fröjd att se vilken insats SUS gjort och fortfarande gör för dessa tidigare ultrafattiga kvinnor! Vi fick också besöka ett Garo-museum där vi bjöds på traditionell Garosång och dans.


Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...