27 januari 2011

FLER KVINNOR I TALARSTOLEN


Foto: Emelie Makrill

Kvällens inlägg angående jämställdhetsarbetet i Jönköping:

"Igår hade jag glädjen att återigen träffa Jämställdhetsrådet i Jönköpings län under ledning av vår mycket engagerade landshövding Minoo Akhtarzandh. Vi diskuterade då hur vi ska gå vidare med den Jämställdhetsstrategi för länet som Jämställdhetsrådet tog fram förra året. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Då var det med stolthet jag kunde berätta att vi i Jönköpings kommun nu har ett kommunalråd med jämställdhet som ett av sina viktigaste ansvarsområden och att vi tillsatt ett jämställdhets- och integrationsutskott. Det var också roligt att kunna berätta att vi i kf nu är 37 kvinnor och 44 män, dvs 46 % kvinnor. Men det är viktigt att kvinnorna inte bara är representerade i kommunfullmäktige utan också att de medverkar.

I september 2009 beslutade vi i kf att det ska finnas könsuppdelad statistik i kommunens alla verksamheter. Därför började vi i kf:s dåvarande presidie bl a föra statistik över hur många män resp kvinnor som talade på våra sammanträden. Siffrorna var nedslående. Det visade sig vara dubbelt så många män som kvinnor som talade och när det gällde kvinnorna var det nästan bara kommunalråden som talade.

Jag hoppas att vår sammanställning ledde till en ökad medvetenhet och till att vi får se många fler kvinnor i talarstolarna framöver. Jag ser fram emot att talarstatistiken redovisas från kf:s presidium åtminstone en gång om året i den jämställdhetsrapport som ska redovisas till kommunfullmäktige så att vi håller frågan levande!"

Under sammanträdet efter mitt inlägg tyckte jag nog att det var ovanligt många kvinnliga talare :)

Nu lägger jag i en högre växel i min personvalskampanj!

Nu är nästan all rekvisita till min personvalskampanj klar! Min bil är stripad. 5000 foldrar klara. Ett Lejonteam, med de som vill hjälpa mi...