8 januari 2011

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I JÖNKÖPING

De senaste dagarna har jag ägnat en hel del tid åt att läsa i en statlig utredning som heter Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter SOU 2010:70. Kommunen har fått utredningen på remiss och ska svara under våren. Utredningen är på drygt 500 sidor så det tar lite tid att läsa :) Dessutom kräver en del av texten att man tar sig tid att tänka efter. Regeringen har en webbplats om mänskliga rättigheter som jag kan rekommendera för den som vill veta lite mer. Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige, som gjort utredningen, föreslår bland annat att en nationell institution (Kommissionen för mänskliga rättigheter) ska inrättas i Sverige och att ett långsiktigt forskningsprogram om mänskliga rättigheter inrättas. Hör gärna av er om ni har några tankar kring hur vi i Jönköping skulle kunna bli bättre på att respektera de mänskliga rättigheterna.

Systerskap - feministiska åklagare emellan!

Den 25 april träffade jag för första gången Tuba Hashimi, en kvinnlig åklagare från Afghanistan. Det var en kvinna som heter Margareta Ander...